Klachtenregeling

Pica Congressen hecht eraan u optimaal van dienst te zijn. Wij stellen het daarom bijzonder op prijs als u ons laat weten wat er volgens u beter of anders kan. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onze activiteiten of andere klachten hebben, dan bestaat daarvoor een klachtenregeling.

Klacht
Uw eventuele klachten kunt u tijdens een activiteit mondeling (ter plaatse) melden aan de aanwezige congrescoördinator. Daarnaast kunt u uw klacht binnen 2 weken na afloop van bijvoorbeeld een congres of masterclass schriftelijk of per e-mail melden aan Pica Congressen.

Contactgegevens
Pica Congressen BV
Postbus 365
1270 AJ Huizen
info@picacongressen.nl

De klacht bevat in elk geval: NAW-gegevens van de klager (incl. e-mailadres), dagtekening, congresactiviteit met datum waarop de klacht van toepassing is, en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving en onderbouwing van de klacht. Klachten worden door klager en Pica Congressen vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Klachtenafhandeling
Indien mogelijk wordt er ter plaatse direct met de klager overlegd om tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden met de afhandeling hiervan, dan wordt u verzocht om de klacht schriftelijk in te dienen.

Schriftelijk ontvangen klachten worden bevestigd per e-mail. Binnen 4 weken ontvangt de klager een reactie. Indien hiervoor meer tijd nodig is, wordt de klager daarvan op de hoogte gebracht. Alle klachten worden geregistreerd en na behandeling voor een periode van 2 jaar bewaard.

Is de klager akkoord met de reactie, of reageert hij of zij niet binnen vier weken op dit bericht, dan
wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Vindt de klager dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kan de klacht in 2e instantie worden voorgelegd aan een onpartijdige bemiddelaar, namelijk Ellen van Ginkel van Elan Bewindvoering te Huizen, wiens oordeel bindend zal zijn.

Rechtsverhouding
De rechtsverhouding tussen Pica Congressen en deelnemers, of andere derden is onderworpen aan het Nederlandse recht.