Het Pica Onderwijscongres 2019 VO-editie!
De leraar in het voortgezet onderwijs heeft een uitdagende rol. Hij heeft passie voor zijn vak en kan de leerlingen enthousiasmeren. Hij heeft invloed op het leerproces van de leerlingen én geeft richting aan zijn eigen ontwikkeling.
Kom daarom op woensdagmiddag 13 maart 2019 naar het Pica Onderwijscongres, want daar kun je in zes workshops je kennis op uiteenlopende onderwijsgebieden bijspijkeren én je vakmanschap als leraar vergroten.

Lees verder »   Direct inschrijven »


Opbrengstgericht werken aan gedrag is een vak apart. Veel meetinstrumenten zijn voor opbrengstgericht werken aan gedrag ongeschikt, ze worden subjectief ingevuld al naargelang de leraar de leerling ervaart en niet altijd getoetst aan leerlijnen sociaal-emotioneel functioneren.
Doel van de masterclass is betekenisvol meten, dit duiden naar elke schoolsetting en een bepaalde focus kiezen. Daar bepaal je dan de ambitie voor je school voor aan de hand van de door jou gebruikte methode of aan de hand van de door ons aangereikte leerlijnen.

Lees verder »   Direct inschrijven »


Onder leiding van Sandra Koot en Kees van Overveld, beiden ervaren trainers, word je tijdens de tweedaagse scholing Sociale Veiligheid geïnspireerd om de wet Veiligheid op school vorm te geven in jouw organisatie.
Het onderwerp wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd: vanuit theorie, praktijk, wetenschap en wetgever. Na deze twee dagen heb je alle kennis en vaardigheden in huis om de rol van coördinator sociale veiligheid te vervullen.

Lees verder »   Direct inschrijven »