Op woensdag 19 september word je opnieuw geïnspireerd en geïnformeerd door boeiende lezingen en praktische workshops. Je gaat naar huis met concrete handvatten die je direct in jouw lespraktijk kunt toepassen.
De dag start met een belangrijke lezing: Close reading of Begrijpend lezen nieuwe stijl door Tony van Dalen. De tweede plenaire lezing wordt gegeven door niemand minder dan Eva Naaijkens van de Alan Turingschool (Amsterdam) die vertelt over haar aanpak voor beter onderwijs.

Lees verder »   Direct inschrijven »


Opbrengstgericht werken aan gedrag is een vak apart. Veel meetinstrumenten zijn voor opbrengstgericht werken aan gedrag ongeschikt, ze worden subjectief ingevuld al naargelang de leraar de leerling ervaart en niet altijd getoetst aan leerlijnen sociaal-emotioneel functioneren.
Doel van de masterclass is betekenisvol meten, dit duiden naar elke schoolsetting en een bepaalde focus kiezen. Daar bepaal je dan de ambitie voor je school voor aan de hand van de door jou gebruikte methode of aan de hand van de door ons aangereikte leerlijnen.

Lees verder »   Direct inschrijven »


Onder leiding van Sandra Koot en Kees van Overveld, beiden ervaren trainers, word je tijdens de tweedaagse scholing Sociale Veiligheid geïnspireerd om de wet Veiligheid op school vorm te geven in jouw organisatie.
Het onderwerp wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd: vanuit theorie, praktijk, wetenschap en wetgever. Na deze twee dagen heb je alle kennis en vaardigheden in huis om de rol van coördinator sociale veiligheid te vervullen.

Lees verder »   Direct inschrijven »